سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سازمان نظام صنفی کارهای کشاورزی استان البرز

اخبار

 

 

 

 

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی استان البرز: حمایت  از کشاورزان استان با بهره مندی هرچه بیشتر از معافیتهای مالیاتی بخش کشاورزی 

مهندس فرشید ترابی:در راستای اصل 44و واگذاری امور تصدی گری دولت و در پی حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ، معرفی بهره برداران به سازمان امور مالیاتی جهت استفاده از معافیت خودرو به سازمان نظام صنفی کشاورزی استان محول گردید./.

 

 

 

منبع:روابط عمومی سازمان نظام صنفی کشاورزی استان البرز

 


اخبار

 

 

 

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی استان البرز:ارتقا دانش فنی و مهارتی اعضا یکی از وظایف سازمان می باشد.

مهندس فرشید ترابی افزود:با امضا تفاهم نامه بین سازمان نظام صنفی کشاورزی استان البرز و مرکز آموزش شهید ناصر بخت جهاد کشاورزی استان از این پس اعضا نظام صنفی و خانواده آنها می توانند در کلاسهای علمی و عملی مرتبط با صنف و پیشه خود در دوره های کوتاه مدت جهت ارتقادانش فنی و مهارت اعضا مدرک معتبری با امضا مشترک مرکز آموزش و سازمان نظام صنفی استان دریافت می نمایند.

 


منبع:روابط عمومی سازمان نظام صنفی کشاورزی استان البرز


تکمیل فرمهای مالیاتی

با توجه به استعلام دفتر امور تشکلهای کشاورزی از مدیریت حسابرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در باره مشمولیت یا عدم مشمولیت نظام های صنفی کشاورزی مرتبط با فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور و تکمیل فرمهای مالیاتی خود اظهاری توسط اشخاص حقوقی، اعلام شد که ارجح تر و به صلاح است تا نظامهای صنفی شهرستان ها و استان های کشور حداکثر تا پایان ماه جاری ( 31/4/1391 ) نسبت به تکمیل اظهار نامه و ثبت آن در سامانه مالیاتی کشور اقدام نمایند.

 

گفتنی است به رغم ماهیت و فعالیت غیر اقتصادی نظام های صنفی کشاورزی اما به علت اینکه به هر حال این نظام ها در قالب صنف فعالیت دارند و "صنوف " نیز مجموعا در دایره مخاطبان سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرند پس توصیه شده است تا نظام های صنفی کشاورزی کشور اقدامات لازم را در این مورد و در این فرصت اندک مبذول دارند.

 

بنابر اعلان و راهنمایی مدیریت حسابرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی،ذکر مشخصات نظام های صنفی و کد شناسه ملی مربوطه آنها برای تکمیل فرم مالیاتی کفایت می کند و نیازی به درج ارقام در جداول مربوطه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی نمی باشد و در نتیجه ارسال اظهارنامه سفید می تواند از عواقب سوء عدم ارائه آن پیشگیری نماید.

 

برای ورود به سامانه مالیاتی کشور و دریافت اطلاعات لازم اینجا را کلیک نمایید.


تسلیم اظهار نامه مالیاتی

با توجه به استعلام دفتر امور تشکلهای کشاورزی از مدیریت حسابرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در باره مشمولیت یا عدم مشمولیت نظام های صنفی کشاورزی مرتبط با فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور و تکمیل فرمهای مالیاتی خود اظهاری توسط اشخاص حقوقی، اعلام شد که ارجح تر و به صلاح است تا نظامهای صنفی شهرستان ها و استان های کشور حداکثر تا پایان ماه جاری ( 31/4/1391 ) نسبت به تکمیل اظهار نامه و ثبت آن در سامانه مالیاتی کشور اقدام نمایند.

  

گفتنی است به رغم ماهیت و فعالیت غیر اقتصادی نظام های صنفی کشاورزی اما به علت اینکه به هر حال این نظام ها در قالب صنف فعالیت دارند و "صنوف " نیز مجموعا در دایره مخاطبان سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرند پس توصیه شده است تا نظام های صنفی کشاورزی کشور اقدامات لازم را در این مورد و در این فرصت اندک مبذول دارند.

 

بنابر اعلان و راهنمایی مدیریت حسابرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی،ذکر مشخصات نظام های صنفی و کد شناسه ملی مربوطه آنها برای تکمیل فرم مالیاتی کفایت می کند و نیازی به درج ارقام در جداول مربوطه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی نمی باشد و در نتیجه ارسال اظهارنامه سفید می تواند از عواقب سوء عدم ارائه آن پیشگیری نماید.